KONTAKT

OSS

Styret i Smøla IL

Leder:

Yngve Rangnes Vean,

e-post: post@smolail.no

 

Nestleder:

Magnus Spersøy Grøsvik,

e-post: magnusgrosvik@gmail.com 

Kasserer:

Egil Betten 

E-post: egil@bettenregnskap.no 

Anleggsansvarlig:

Kjell Arve Hagen

E-post: kjell1973@yahoo.no 

Styremedlemmer:

Renate Wullum

Ingunn Hjelkrem

Hilde Leren

Varamedlemmer:

Christian Wikan 

Johan Eckhoff

Kontakt oss:

SPONSORER

© 2021 SMØLA IL